1/10/2015

Art i poesia.

ART  I  POESIA
  
DIUMENGE, 22 DE FEBRER DE 2015 
A PARTIR DE LES 20:00 H
 
INAUGURACIÓ AMB ELS ARTISTES
 
ÒSCAR GARRIGA · CORAGRE
 
( P I N T U R A )
  
  
 NAHUEL
 ( E S C U L T U R A )
 

 
 ALBERT FERRIOL
(PINTURA MURAL)
 
 
 
L´EXPOSICIÓ ROMANDRÀ OBERTA
 
DEL 22 DE FEBRER AL 31 D´ABRIL DE 2015
 
P O E S I A
A L E X   N U N E S

 " SANT PIERRE 7 "