11/29/2014

Jordi Coll

E X P O S I C I Ó
J O R D I   C O L L
· DELAFOU ·
Illustration, photography, audio and video creative.
DEL 15 DE DESEMBRE DE 2014 AL 1 DE FEBRER DE 2015
  
  
VISUAL PRESENTACIÓ


 INAUGURACIÓ, AL DIVENDRES 19, A LES 19:00 H.
  
Amb obertura avui mateix, dilluns 15 de desembre, i inauguració, divendres que ve, 19 de desembre, el Mas Pi Art de Verges s'omple de la plàstica de Jordi Coll, artista de sensibilitat dual, entre el signe gràfic i la nota musical, que ha trobat, en el Digital Art i la Il.lustració, amb el vist i plau i la subtil complicitat de la seva vena musical,  la base tècnica de suport d'aquelles emocions personals que radiografien l'essència de la seva pròpia existencia.

Dotat naturalment per a l'expressió artística, en Jordi Coll ha anat construïnt un món personal de perfils professionals connectats amb el disseny gràfic, la il.lustració, i l'art pur en el seu sentit més multidiciplinar, on la música, del punk & hardcore, al chillout, el soul, el trip hop, o el dub techno, entre d'altres alternatives musicals, ha tingut també un paper important en el seu univers laboral amb composicions pròpies i projecció pública amb el nom de DJ Delafou.

La vida d'en Jordi ha pivotat sempre entre la devoció vocacional per a l'expressió plàstica i musical, segons esquemes de gran llibertat creativa, i les obligacions professionals, de perfils més limitats, que en diverses ocasions han modificat el seus esquemes existencials, amb un particular parèntesi vivencial a Bristol que el va allunyar, durant 4 anys, dels seus habituals entorns geografics, entre Salt, Girona i Olot, tot i que va comportar també bons contactes amb d'altres llenguatges gràfics i significativa ampliació dels seus coneixements musicals.

Reubicat ja a Girona, en Jordi Coll continua creixent com a artista plàstic dibuixant i fent exposicions, com la que ara presenta al Restaurant Mas Pi de Verges, i ha fet més seriosa la seva dedicació a la música com a DJ Delafou.

La inauguració d'aquesta exposició de Jordi Coll "Delafou" al Mas Pi Art de Verges es farà aquest divendres, 19 de desembre, a les 7 del vespre.

Escrit: