9/04/2013

Jordi Verges

E  X  P  O  S  I  C  I  Ó
Del 15 de Setembre a l´1 de Novembre de 2013
J O R D I  V E R G É SINAUGURACIÓ, DIUMENGE 29 DE SETEMBRE.
PRESENTACIÓ DE L´OBRA PER JORDI VERGÉS I GERARD BAGUÉ
 (PERIODISTA - LA VANGUARDIA)

I MÚSICA PER TRINXAT DE FOLK.
JOAN COMALAT  (VEU I GUITARRA)  
I FRANCESCA BARTI  (ACORDEÓ I POESIA) 

IL.LUSTRACIONS, SÉRIA LITERÀRIA DE LA VANGUARDIA GIRONA.
ESCRITA PER GERARD BAGUÉ I DIBUIXADA PER JORDI VERGÉS.Entre el gener de 2008 i el febrer de 2013, tots els divendres veia la llum el suplement “Girona” de La Vanguardia. Hi escrivien periodistes de prestigi, amb seccions fixes sobre les comarques gironines, com també nous valors que despuntaven. Setmana rera setmana, il.lustrar la secció “Contes de carrer”, escrita per Gerard Bagué, va ser una aventura extraordinària. La sèrie es componia de narracions basades en fets reals, originals i agosarades, trencant tots els clitxés del gènere periodístic. Del 15 de setembre al 15 de novembre d'enguany, al restaurant Mas Pi de Verges, s'hi exposarà una selecció dels dibuixos originals. El meu agraïment a l'amic i pintor Jordi Bofill, i a la gent del Mas Pi, per la oportunitat d'explorar aquesta aventura inèdita.

  
I N A U G U R A C I Ó