11/29/2014

Jordi Coll

E X P O S I C I Ó
J O R D I   C O L L
· DELAFOU ·
Illustration, photography, audio and video creative.
DEL 15 DE DESEMBRE DE 2014 AL 1 DE FEBRER DE 2015
  
  
VISUAL PRESENTACIÓ


 INAUGURACIÓ, AL DIVENDRES 19, A LES 19:00 H.
  
Amb obertura avui mateix, dilluns 15 de desembre, i inauguració, divendres que ve, 19 de desembre, el Mas Pi Art de Verges s'omple de la plàstica de Jordi Coll, artista de sensibilitat dual, entre el signe gràfic i la nota musical, que ha trobat, en el Digital Art i la Il.lustració, amb el vist i plau i la subtil complicitat de la seva vena musical,  la base tècnica de suport d'aquelles emocions personals que radiografien l'essència de la seva pròpia existencia.

Dotat naturalment per a l'expressió artística, en Jordi Coll ha anat construïnt un món personal de perfils professionals connectats amb el disseny gràfic, la il.lustració, i l'art pur en el seu sentit més multidiciplinar, on la música, del punk & hardcore, al chillout, el soul, el trip hop, o el dub techno, entre d'altres alternatives musicals, ha tingut també un paper important en el seu univers laboral amb composicions pròpies i projecció pública amb el nom de DJ Delafou.

La vida d'en Jordi ha pivotat sempre entre la devoció vocacional per a l'expressió plàstica i musical, segons esquemes de gran llibertat creativa, i les obligacions professionals, de perfils més limitats, que en diverses ocasions han modificat el seus esquemes existencials, amb un particular parèntesi vivencial a Bristol que el va allunyar, durant 4 anys, dels seus habituals entorns geografics, entre Salt, Girona i Olot, tot i que va comportar també bons contactes amb d'altres llenguatges gràfics i significativa ampliació dels seus coneixements musicals.

Reubicat ja a Girona, en Jordi Coll continua creixent com a artista plàstic dibuixant i fent exposicions, com la que ara presenta al Restaurant Mas Pi de Verges, i ha fet més seriosa la seva dedicació a la música com a DJ Delafou.

La inauguració d'aquesta exposició de Jordi Coll "Delafou" al Mas Pi Art de Verges es farà aquest divendres, 19 de desembre, a les 7 del vespre.

Escrit:
  
  

10/16/2014

Albert Aparicio

E X P O S I C I Ó
ALBERT APARICIO
http://www.albertaparicio.com/

DEL 1 DE NOVEMBRE AL 15 DE DESEMBRE DE 2014
INAUGURACIÓ, DIVENDRES 7, A LES 20:00 H.

L'Albert Aparicio (Barcelona, 1979) ja ho té tot a punt per ocupar el Mas Pi Art, l'espai d'exposicions plàstiques del restaurant Mas Pi de Verges, de l'1 de novembre al 15 de desembre, gràcies, com sempre, als criteris programàtics d'en Jordi Bofill, l'artista plàstic que, a més a més de dedicar-se a pintar, com ha fet sempre, gestiona aquest particular espai expositiu que existeix en íntim contacte amb l'excel.lent qualitat gastronòmica pròpia del restaurant que li dona nom.

D'acord amb les paraules que l'Imma Prieto li dedica, jo també puc dir-te que l'obra pictòrica de l'Albert, de classificació i qualificació complexa, obeeix a la seva necessitat innata, visceral i constant, d'experimentar amb els elements propis del llenguatge de la pintura amb la mateixa intensitat que indaga sobre el fet d'existir, mentre viu, a la recerca de l'essència de l'existència, entre la realitat profunda, fisicament i conceptual, de les arrels de les coses, i la superficie visible de la vida.

Com el poeta, que diu més del que escriu, els subtils personatges que pinta l'Albert, en el context atmosfèric que els envolta, expressen més que el que la seva pròpia consistència plàstica indica, connectant amb aquella realitat oculta que sembla donar consistència real a la més evident, en curiós equilibri entre el contrast emocional que anima tot aquest món estructural i la sensació d'harmonia que l'acompanya.

Diu també l'Imma que l'essència de l'obra de l'Albert Aparicio es troba molt relacionada amb el sentit de la frase que podem llegir en el mur del jardi de la Peggy Guggenheim de Venècia, que diu així: "Quan la forma desapareix, la seva arrel és eterna".De manera que quan desapareix la forma, sorgeix la idea, i amb ella, en aquest cas, la clau fonamental de l'univers pintat de l'Albert Aparicio.

Escrit: Claudi Puchades. 2014.

 VISUAL PRESENTACIÓ

 

8/28/2014

Dolors Bosch

E X P O S I C I Ó

 DOLORS BOSCH
DEL 15 DE SETEMBRE AL 1 DE NOVEMBRE DE 2014

INAUGURACIÓ,
AMB POESIA VISUAL, A CÀRREC
 POESIA DE DOLORS BOSCH I VISUAL DE JORDI BOFILL.
VISUAL EXPOSICIÓ

POEMAS VISUALS
DOLORS BOSCH (POESIA) & JORDI BOFILL (VISUALS)

AMÍ DE...

MES ENLLÀ DE LA MIRADA.

 INAUGURACIÓ
  

 P R E M S A

REVISTA BONART (GIRONA)

8/16/2014

Poesia

S T   P I E R R E  7
DIUMENGE, 28 DE SETEMBRE DE 2014.
A LES 19:00 H
 

ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA

GUITARRES PER IA PUJOL I NAHUEL FORCHINI
   
Musicar els poemes del llibre 'Todas las Cicatrices' d'Alexandre Nunes de Oliveira va ser el punt de partida del col·lectiu St Pierre 7. El llibre publicat la tardor del 2013 compta amb les il·lustracions de Jaime Rodríguez i Alessio Poggianti i va ser la inspiració perquè la banda, formada pel poeta i cantat Alexandre Nunes de Oliveira, acompanyat per les guitarres d’Ia Pujol i de Nahuel Forchini comencés aquest projecte musical. Fidel al seu esperit original, St Pierre 7 està treballant de nou: cançons, cadències i melodies acústiques dissenyades a partir de l’escriptura elaborada, però sentida i emotiva, del poeta portuguès resident a Girona.
 ........................................................................................................................................
 
C A U  D E  L L U M

RAQUEL BLANCA  ·  JOANA RAMOS  ·  RAMON PALMA
ACOMPANYAT PER ENRIC PUIGSEGUR (FLAUTA TREVESSERA)
  

7/22/2014

Perdidos en el despacio INAUGURACIÓ, 1 D´AGOST A LES 20:00 H.

AMB MÚSICA DE ENRIC PUIGSEGUR
 I ABDELHADI AZZOUZI (LLAÜT )
NABIL SULTÀN (PERCUSSIÓ)


S   E   R   E   N   D   I   P   I   T   A   T

Una serendipitat és un descobriment o una troballa afortunada i inesperada que es produeix quan s'està buscant una altra cosa diferent. També pot referir-se a l'habilitat d'un subjecte per reconèixer que ha fet un descobriment important encara que no tingui relació amb el que busca. En termes més generals es pot denominar així també a la casualitat, coincidència o accident.
P R O J E C T  V I S U A L

VISUAL

  
RETALLS DE PREMSA

ARTICLE PUBLICAT AL BLOG DE CLAUDI PUCHADES

PUBLICACIÓ A LA REVISTA BONART (GIRONA)

6/16/2014

Col.lectiu Art

E  X  P  O  S  I  C  I  Ó
COL.LECTIU ARTÍSTIC
· LA JONQUERA ·
" F  R  A  G  M  E  N  T  S "
 DEL 22 DE JUNY 1 SETEMBRE DE 2014 

RAQUEL MARTIN · SOSI · JAUME MACH · ESTER PARÉS · SÍLVIA PLANA
LAIA POL · BORIS ZAPATA · ROSA CASANOVAS ·  TERESA PAGÈS
CARLES GORRIS · JOSEP GUIXERAS · PACO TOMAR · LIDIA FAIG


INAUGURACIÓ, DIVENDRES 18, A LES 20:00 H.
AMB LA CANTANT
LAIA BIU

FACEBOOK COL.LECTIU
http://www.facebook.com/colectivo.art.50

VISUAL PRESENTACIÓ 

6/09/2014

Àngels Hugas

E X P O S I C I Ó
DEL 11 AL 22 DE JUNY DE 2014
A N G E L S  H U G A S  
VISUAL EXPOSICIÓ

3/03/2014

Xavier Motjé

E X P O S I C I Ó

XAVIER MOTJÉ BARDERA
· F O T O G R A F I A·
DEL 15 DE MARÇ AL 1 DE MAIG DE 2014

 INAUGURACIÓ AL DIVENDRES 28 DE MARÇ A LES 20:00 H.


 
BLOG CLAUDI PUCHADES
http://claudipuchades.blogspot.com.es/2014/03/xavier-motje-al-mas-pi-de-verges.HTML

PUBLICACIÓ A LA REVISTA BONART
http://www.bonart.cat/actual/

  
V I S U A L   P R E S E N T A C I Ó


1/22/2014

Babeus

 E X P O S I C I Ó
 B  A  B  E  U  S 
 A R T   T È X T I L
DEL 1 DE FEBRER AL 15 DE MARÇ DE 2014 

   
V  I  S  U  A  L     I  N  A U  G  U  R  A C  I  Ó 


1/19/2014

Final temporada 2013


Celebració de la temporada d´Exposicions 2013
  
M A S P I A R T
 
17.01.2014
  

1ª  TEMPORADA  EXPOSICIONS  2013

(Coordinador Jordi Bofill-Cosmos Art)

ARTISTES  2013 DAVID DE MARTÍN · JOSEP TURBAU · JORDI ALEMANY 
CLAUDI PUCHADES · JORDI VERGÉS · JOANA RAMOS · NÚRIA BOLÍVAR
 JOFRE OLIVERAS ·
 ENRIC PUIGSEGUR · PERE MIÀ
 ANNA ARAGALL · MAR GARCIA DE SOLA