12/27/2013

Associació El Trampolí

E  X  P  O  S  I  C  I  Ó
A S S O C I A C I Ó   A L   T R A M P O L Í
 DEL 3 DE GENER AL 1 DE FEBRER DE 2014


COL.LECCIÓ DE QUADRES FETS PER ELS NOIS I NOIES DEL TRAMPOLÍ,
AL TALLER DE L´ANGELA VILLEGAS. 

EL TRAMPOLÍ DE LA BISBAL D´EMPORDÀ TREBALLA PER DONAR RESPOSTA
A LES NECESITATS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA EN TOTS
ELS ÀMBITS DE LA SEVA VIDA.

"TOTS TENIM TALENT SI SABEM COM D´ESCOBRIR-LO"