3/03/2014

Xavier Motjé

E X P O S I C I Ó

XAVIER MOTJÉ BARDERA
· F O T O G R A F I A·
DEL 15 DE MARÇ AL 1 DE MAIG DE 2014

 INAUGURACIÓ AL DIVENDRES 28 DE MARÇ A LES 20:00 H.


 
BLOG CLAUDI PUCHADES
http://claudipuchades.blogspot.com.es/2014/03/xavier-motje-al-mas-pi-de-verges.HTML

PUBLICACIÓ A LA REVISTA BONART
http://www.bonart.cat/actual/

  
V I S U A L   P R E S E N T A C I Ó