6/16/2014

Col.lectiu Art

E  X  P  O  S  I  C  I  Ó
COL.LECTIU ARTÍSTIC
· LA JONQUERA ·
" F  R  A  G  M  E  N  T  S "
 DEL 22 DE JUNY 1 SETEMBRE DE 2014 

RAQUEL MARTIN · SOSI · JAUME MACH · ESTER PARÉS · SÍLVIA PLANA
LAIA POL · BORIS ZAPATA · ROSA CASANOVAS ·  TERESA PAGÈS
CARLES GORRIS · JOSEP GUIXERAS · PACO TOMAR · LIDIA FAIG


INAUGURACIÓ, DIVENDRES 18, A LES 20:00 H.
AMB LA CANTANT
LAIA BIU

FACEBOOK COL.LECTIU
http://www.facebook.com/colectivo.art.50

VISUAL PRESENTACIÓ 

6/09/2014

Àngels Hugas

E X P O S I C I Ó
DEL 11 AL 22 DE JUNY DE 2014
A N G E L S  H U G A S  
VISUAL EXPOSICIÓ