1/22/2014

Babeus

 E X P O S I C I Ó
 B  A  B  E  U  S 
 A R T   T È X T I L
DEL 1 DE FEBRER AL 15 DE MARÇ DE 2014 

   
V  I  S  U  A  L     I  N  A U  G  U  R  A C  I  Ó 


1/19/2014

Final temporada 2013


Celebració de la temporada d´Exposicions 2013
  
M A S P I A R T
 
17.01.2014
  

1ª  TEMPORADA  EXPOSICIONS  2013

(Coordinador Jordi Bofill-Cosmos Art)

ARTISTES  2013 DAVID DE MARTÍN · JOSEP TURBAU · JORDI ALEMANY 
CLAUDI PUCHADES · JORDI VERGÉS · JOANA RAMOS · NÚRIA BOLÍVAR
 JOFRE OLIVERAS ·
 ENRIC PUIGSEGUR · PERE MIÀ
 ANNA ARAGALL · MAR GARCIA DE SOLA