1/19/2014

Final temporada 2013


Celebració de la temporada d´Exposicions 2013
  
M A S P I A R T
 
17.01.2014
  

1ª  TEMPORADA  EXPOSICIONS  2013

(Coordinador Jordi Bofill-Cosmos Art)

ARTISTES  2013 DAVID DE MARTÍN · JOSEP TURBAU · JORDI ALEMANY 
CLAUDI PUCHADES · JORDI VERGÉS · JOANA RAMOS · NÚRIA BOLÍVAR
 JOFRE OLIVERAS ·
 ENRIC PUIGSEGUR · PERE MIÀ
 ANNA ARAGALL · MAR GARCIA DE SOLA